Nosacījumi un Noteikumi

Paldies par Alensa.lv mājaslapas apciemojumu. Alensa.lv ir daļa no vispārējā Alensa tīkla, kas piedāvā oriģinālas, augstas kvalitātes kontaktlēcas un ar tām saistītos produktus pa visu Eiropu! Šajā mājaslapā Jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju (pamācību, noteikumus un nosacījumus kuriem Jūs, kā pircējs, klients and Alensa.lv internetveikala lietotājs piekrītat, kad apciemojot, sērfojat un veiciet pirkupus šajā mājaslapā. Pirms veiktā pirkuma apstriprinājuma Alensa.lv, Jūs ieraudzīsiet ailīti, ar kura atzīmēšanu, Jūs skaidri un gaiši piekrītat šeit minētajiem noteikumiem un nosacījumiem, ka tos esat izlasījis un sapratis. Vairāk informācijas vai tālāku skaidrojumu Jūs variet atrast dažādajās informatīvajās sadaļās, kas atrodas Alensa.lv mājaslapā. Mēs paturam autortiesības atsaukties uz tālāku informāciju, kas ir iekļauta šajās sadaļās un pieņemt, ka klients ir tās izlasījis un sapratis.

Navigācija

Ievada noteikumi

Šeit minētie nosacījumi un noteikumi attiecas iepirkšanos Alensa.lv internetveikalā.

Noteikumi un nosacījumi formulē un precizē līgumsaistības starp Pircēju un Pārdevēju. Visas līgumsaistības ir regulētas ar Čehijas Republikas likumiem. Ja līgumslēdzēja puse ir klients (patērētājs), visas attiecības, kas nav regulētas, ir reglamētas ar Čehijas Civilo Kodu (Czech Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.)) un Patērātāju Aizsardzības Aktu (Consumer Protection Act (Act No. 634/1992 Coll.)). Ja līgumslēdzēja puse ir juridiskā puse jeb uzņēmējs, tad visas saistības un attiecības kas šeit nav noteiktas, ir atbilstošas Čehijas Tirdzniecības Kodam (Czech Commercial Code (Act No. 513/1991 Coll.)), visiem tajā minētajiem labojumiem.

Lietošanas noteikumi un nosacījumi neattiecas uz tiem gadījumiem, kad Pircējs ir juridiska persona vai persona, kas pasūtot preci, darbojas savas uzņēmējdarbības vai savas profesijas ietvaros. Preces, kas ir iegādātas internet-veikalā Alensa.lv nav paredzētas tālākai pārdošanai. Pārdevējs neizsniedz rēķinus bez PVN. Pircējs var iegādāties tikai tādu preču daudzumu, kas atbilst normālajām vajadzībām.
Gadījumos, ja Pircējs pasūta vai iegādājas preču daudzumu, ko Pārdevējs, balstoties uz pieejamajiem datiem, novērtē kā paredzētu pārdošanai, tad Pārdevējs patur tiesības pasūtījumu atcelt. Ja pirkuma līgums jau ir noslēgts, Pārdevējam ir tiesības atteikties no pirkuma līguma. Šādos gadījumos Pircējs un Pārdevējs savstarpēji atmaksā visus veiktos darījumus.

Reģistrācija un Alensa.lv darbošanās

Visi produkti un pakalpojumi tiek piegādāti ar mūsu galveno operatoru Alensas tīklā. Mūsu loģistikas centrs atrodas Čehijas Republikā. Mūsu mājaslapa Alensa.lv ir vadīta caur Alensa s.r.o., kas ir reģistrēta lejupminētajā adresē :

Alensa s.r.o.

Českomoravská 2408/1a

190 00 Praha 9

PVN maksātāja numurs: CZ27179681

Alensas preču zīme, viss mājaslapas saturs, visi piedāvājuma materiāli, kas ir publicēti ar Alensas zīmolu, ir galvenā operatora Alensa tīkla intelektuālais īpašums, un ir aizsargāts ar autortiesības likumiem.

Mājaslapas lietošana un mūsu piedāvājumi

Klienti ir laipni lūgti lietot mūsu mājaslapu par velti vai nu kā viesis vai kā reģistrēts lietotājs. Klients ir atbildīgs par pareizu un apzinīgu lietošanu, saskaņā ar mūsu noteikumiem un nosacījumiem. Ļaunprātīgas lietošanas gadījumā, Alensai ir tiesības aizliegt Jums lietot mūsu mājaslapu un pakalpojumus uz neilgu vai patstāvīgu laiku.

Pareiza mūsu mājaslapas lietošana

Alensa.lv atļauj lietotājiem izmantot mūsu mājaslapu tikai un vienīgi likumīgos mēros un vajadzībās:
- Vietējie, valsts tiesību un starptautiskie likumi nedrīkst tikt pārkāpti - Bojāšana, krāpšana, neautorizēta jebkura veida reklamēšanās ir aizliegta

 • Skaidri izteikti seksuāli attēli un informācija, kā arī informācija, kas
kādā veidā ir ar ļaunu, naidīgu, diskriminējošo, aizvainojošo,var­darbīgu, uzmācīgu, utt. virzienu vērsta ir stipri aizliegta - Viltus identitātes lietošana nav atļauta


Lietotāji ir laipni lūgti atstāt savus komentārus mūsu mājaslapā. Tomēr, šie komentāri nedrīkst būt vērsti uz mūsu reputācijas bojāšanu vai citu reputācijas bojāšanu, kā arī šie komentāri nedrīkst tikt vērsti lai maldinātu vai aizvainotu citus lietotājus.

Noziedzīgi nodarījumi un ļaunprātīga tehnoloģijas izmantošana

Lietotāji ir stingri aizliegti vīrusu vai citu tehnoloģiski kaitīgu programmu ieviešanu un iepazīstināšanu mūsu mājaslapai; kā arī jebkāda veida digitālā uzbrukuma izveidošanu mūsu mājaslapā vai mūsu serveros. Šāda veida ļaunprātīga pielietošana tiek uzskatīta par kriminālo darbību un tiks ziņota valsts varas iestādēm. Šādas darbības gadījumā, Alensa pilnībā sadarbosies ar valsts varas iestādēm un sniegs tām visu nepieciešamu informāciju, kas ir pieprasīta pēc likuma.

Alensa netiks uzskatīta par atbildīgu tajos gadījumos, kad mūsu mājaslapa cieš no ļaunprātīga vīrusa programmas vai digitāliem uzbrukumiem.

Atlaižu regulācija

Mūsu atlaižu ieteikšanas programma (dīlera atlaižu kodi) ir nav spēkā, jo tā ir pārtraukta jau no 2018. gada 31. decembra. Jebkura uzkrātā atlaides summa dīlera kodu programmas laikā ir spēkā līdz tam brīdim, kad Jūs to iztērējat.

Lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu iepirkšanās laikā, vienā laikā var aktivizēt tikai vienu reklāmas atlaižu kodu. Kodus nevar salikt vai sakombinēt. Lai pārbaudītu, kuru atlaides kodu Jūs pašlaik jau esat aktivizējis (vai arī vēlaties aizstāt aktīvo kodu ar citu reklāmas kodu), vienkārši pārejiet uz iepirkumu groza laukumiņu "atlaides kods".

Preces, kas jau ir ar atlaidi, tālākām atlaidēm nepiemērojas. Preci, kurai jau ir piemērota atlaide var identificēt pavisam viegli- tā būs vai nu izsvītrota vai izslēgta un pazeminātā cena būs norādīta blakus. Šādām precēm papildus atlaižu kodi un atlaides nevar tikt piemērotas.

Kredīts (bonusa nauda, kas tiks izmantota pasūtījumiem no mūsu internet-veikala) tiks pievienots Jūsu lietotājkontam un automātiski tiks atskaitīts no Jūsu nākamā pasūtījuma, kas atbilst minimālajai nepieciešamajai summai. Šo kredītu nevar pārvērsts naudas atmaksas veidā.

Pirkuma Līgums

Balstoties uz Pircēja reģistrāciju, kas veikta vietnē, Pircējs var piekļūt savam lietotāja kontā. No sava lietotāja konta Pircējs var pasūtīt preces. Nav iespējams veikt pirkumu, neizveidojot lietotāja kontu (reģistrāciju).

Pirkuma līgums tiek uzskatīts par veiktu un slēgtu tajā brīdī, kad Pircējs apstiprina savu pasūtījumu caur internetveikalā pieejamo iepirkšanās formu. Veicot pasūtījumu ar Alensa.lv, Pircējs apstiprina, ka lietošanas noteikumi un nosacījumi ir izlasīti, saprasti un Pircējs tiem piekrīt. Veicot pasūtījumu un atzīmējot norādīto lauciņu- piekrišana noteikumiem un nosacījumiem (ka Jūs tos esiet izlasījis, sapratis un piekrītat) Jūsu pasūtījuma laikā, Jūs apstipriniet, ka esat sasniedzis nepieciešamo juridisko vecumu saistošā līguma veikšanai. Jūs arī piekrītat, ka Jums pieder vai ir esoša un derīga recepte, ko Jūsu acu ārsts vai cits acu specialists ir izrakstījis tikai un vienīgi priekš Jūsu acīm. Tādejādi Jūs aplieciniet, ka Jūsu sniegtā informācija ir pareiza, derīga un tieši tāda, kāda ir minēta uz ārsta izrakstītās receptes. Jūs arī apstipriniet, ka izrakstītā recepte ir derīga. Jūs, Pircējs, sniedzat savu atļauju kontaktēt Jūsu acu ārstu, ja ir nepieciešamība pārbaudīt Jūsu receptes informāciju. Jūs saprotat, ka tā ir tikai un vienīgi Jūsu atbildība iziet regulāru acs pārbaudi un uzturēt derīgu recepti. Alensa.lv neuzņemas atbildību par sekām, kad Jūs esat sniedzis nepareizu informāciju, kas nepieciešamu Jūsu acs parametriem.

Pirkuma apliecinājums un rēķina piezīmes

Ja Pircējs skaidri un gaiši nepiemin “Piezīme Pārdevējam” nozīmētajā vietā, ka Pircējam ir nepieciešama papīra veida printētā formā pirkuma apliecinājums un iepakojuma veidlapa vai lapiņa, tad Pircējs piekrīt, ka šie dokumenti tiks piegādāati tikai un vienīgi elektroniskā formātā. Rēķini var tikt lejupielādēti no lietotājkonta personīgā profila Alensa.lv mājaslapā- ieejot “Mani Pasūtījumi” pārskatā pēc produkta izsūtīšanas brīža. Piedevām, šie rēķini var tikt iegūti, ja Pircējs kontaktē klientu apkalpošanas nodaļu. Pircējam ir iespēja nošķirt piegādes adresi no rēķina adreses, kā arī pievienot savu piezīmi pie pasūtījuma, ja ir tāda nepieciešamība.Šī informācija tiek automātiski iekļauta nodokļa dokumentā.

Alensas adrese uz visiem rēķiniem vienmēr tiks minēta kā Alensas galvenā biroja adrese. Tā nevar tikt nomainīta uz vietējo adresi. Katrs rēķins būs datēts ar to datumu, kad pasūtījums ir ticis izsūtīts, un nevis tad, kad pasūtījums ir veikts. Datums uz rēķina nevar tikt labots vai mainīts no Alensas puses. Tomēr rēķinā ir iespējams iekļaut papildus informāciju, piemēram dzimšanas datumu vai bērna vārdu. Tomēr atceries, lai šī informācija būtu iekļauta Jūsu rēķinā, neazmirsti iekļaut to tai nozīmētajā vietā “Piezīme Pardevējam” pasūtījuma veikšanas brīdī. Rēķini nevar tikt laboti, ja pēc pasūtījuma veikšanas Jūs vēlaties pievienot citu informāciju.

Alensa izsniedz vienu rēķinu par katru veikto pasūtījumu. Ja pircējs vēlas vairāk nekā vienu rēķinu vai dažādu rēķinus, viņam vai viņai tādā gadījumā būs jāveic atsevišķi pasūtījumi.

Maksājumi un Cenas

Pārdevēja izsniegtais dāvanu kupons jeb dāvanu karte (tekstā turpmāk attiecināts kā "Kupons") ir kuponā norādītās summas vērtībā. Kupons ir elektroniskā formā PDF formātā, kuru Pircējs saņems pa e-pastu pēc maksājuma ieskaitīšanas Pārdevēja kontā. Katram Kuponam ir unikāls kods, ar ierobežotu izlietošanas periodu un to var izpirkt tikai alensa.lv internet-veikalā. Kuponu pret naudu nevar apmainīt. Neizmantotu kuponu nevar apmainīt pret citu vai arī kompensēt citā veidā. Ar Kuponu apmaksāta pasūtījuma atcelšanas, pretenzijas vai atteikšanās no pirkuma līguma gadījumā ar Kuponu samaksātā summa tiek atmaksāta kredīta veidā Pircēja, kurš izpirka Kuponu, klienta lietotājkontā.
Brīdinājums:
Kuponu var apmaksāt tikai ar bezskaidras naudas transakciju.
Kuponu nevar apmaksāt skaidrā naudā piegādes brīdī vai klienta kredītu.

Jūs varat izvēlēties no lejupminētajām maksāšanas iespējām, tādejādi spējot veikt pasūtījumu pilnībā:

- Bankas Transfēru/ pārskaitījumu: mūsu bankas konta informācija, uz kuru Jums jāapmaksā rēķins,
tiks nosūtīta kolīdz saņemsiet pasūtījuma apstiprinājumu

- Ar karti saņemšanas brīdī pie kurjera vai Pakomātā

- Ar karti: Mastercard, Visa, Discover, American Express, utt.

- PayPal

- Maksājums ar dāvanu kuponu

Drošs maksājums

Visi maksājumi tiks veikti drošā un stabilā veidā. Jūsu personīgā informācija tiks lietota un izmantota tikai un vienīgi maksājumu veikšanai un netiks nodota trešajām personām.

Maksājumi internetā

Ja Jūs izvēlējāties maksāt ar kredīt vai debit karti internetā, Jūs automātiski tiksiet novirzīts uz mūsu partnera drošo mājaslapu, kur Jums būs iespēja ievadīt visu nepieciešamo informāciju maksājumu veikšanai. Visa šeit ievadītā informācija ir kodēta. Lūdzu neaizmirstiet, šī maksājuma saikne ir derīga tikai uz noteiktu laiku. Ja dotais laiks ir beidzies, Jums tad būs jāieiet atpakaļ savā personīgajā kontā, kas atrodas mūsu mājaslapā, un jāmēģina veikt maksājumu no sākuma. Ja Jūs izvēlējāties PayPal kā maksājuma veidu, Jūs tiksiet nosūtīts uz PayPal drošo maksājumu lapu. Ja Alensai ir Jums jāatgriež nauda, tas tiks izdarīts automātiski.

Maksājums caur bankas transfēru

Ja Jūs esat izvēlējies maksāt ar bankas transfēru, mūsu bankas informācija tiks norādīta kolīdz pasūtījums ir veikts. Šī informācija arī ir pieejama apstiprinājumā e-pastā, ko Jūs saņemsiet automātiski pēc pasūtījuma veikšanas. Lūdzu ņemiet vērā, ka var paiet līdz pat 4 dienām, līdz maksājums ir saņemts un apstiprināts. Jūsu pasūtījums būs izsūtīts tikai tad, kad maksājuma saņemšana tiks apstiprināta no mūsu grāmatvedības nodaļas. Ja vēlaties paātrināt maksājuma apstiprināšanas procesu, lūdzu nosūtiet mums bankas transfēra apstiprinājumu no savas bankas. Tas var tikt nosūtīts PDF formātā uz mūsu e-pasta adresi info@alensa.lv.

Konta informācija priekš bankas transfēra

Kam: Alensa, s.r.o.

Banka: Citigroup Global Markets Germany AG

IBAN: DE63502109000­217632005

BIC / SWIFT: CITIDEFFXXX

Lūdzu atceries, tā ir Jūsu atbildība iekļaut sava pasūtījuma numuru komentāru vai piezīmes lauciņā. Gadījumā, ja Alensai būs Jums jāatgriež kāds maksājums, Jums ir jāsniedz visa nepieciešamā informācija lai varētu to veikt ātri un bez kavēšanās.

Maksājums ar dāvanu kuponu

Apmaksa ar dāvanu kuponu iespējama tikai ar alensa.lv internet-veikalā iegādātu kuponu. Katram kuponam ir unikāls kods un izlietošanas laiks ir ierobežots. Izvēloties apmaksu ar Kuponu, Pircējam, veicot pasūtījumu, sadaļā "Grozs" lauciņā ""Atlaižu kods"" ir jāievada unikālais kods, kas norādīts Kuponā. Kuponu var izmantot tikai vienreizējam pirkumam pilnā apmērā. Ja pirkuma vērtība pārsniedz Kuponā norādīto vērtību, Pircējs maksā tikai starpību. Uz atlikuma samaksu attiecas darījuma noteikumi un nosacījumi, to var apskatīt sadaļā Maksājuma Iespējas. Kuponu var izmantot, lai samaksātu par jebkurām internet-veikala piedāvātajām precēm vai arī pakalpojumiem.
Ar Kuponu apmaksāta sūtījuma nepieņemšanas gadījumā sūtījums tiek atgriezts Pārdevējam. Pārdevējs atcels Pircēja veikto pasūtījumu un pirkuma cena tiks atmaksāta. Šajā gadījumā Kupona summa tiek atgriezta Pircēja klienta lietotājkontā kredīta veidā. Ja pirkums tika apmaksāts ar Kuponu un naudas līdzekļiem (veikts papildu maksājums), Pircējs var izlemt, kādā veidā vēlas atgriezt papildu maksājumu (Pircēja bankas kontā vai arī kredīta veidā klienta lietotājkontā).

Cenas Alensa.lv mājaslapā

Visas produktu un piegādes cenas, kas ir norādītas Alensa.lv internetveikalā, iekļauj PVN. Jebkura atlaide vai atlaižu kodi ir derīgi līdz Alensa.lv norādītajam laikam un ne ilgāk. Operatoram ir tiesības labot preču cenas pirms to nosūtīšanas, ja gadījumā tiek konstatēts, ka preces ir piedāvātas par nepareizu cenu. Šādā gadījumā klientam ir jābūt informētam par pareizo cenu un klientam ir jāpiekrīt cenas korekcijai. Pretējā gadījumā, ja klients nepiekrīt, tad pirkuma līgums netiks noslēgts un pasūtījums tiks atcelts no operatora puses.

Alensai ir tiesības mainīt cenas, atkarībā no tirgus segmenta, konkurences, ražotāja un pircēju pieprasījumiem, utt. Mēs cenšamies sniegt un nodrošināt zemāko iespējamo cenu Latvijas tirgū. Klienti ir laipni lūgti pieprasīt zemāku cenu, ja nosacījumi minēti Zemākās cenas garantijā ir atbilstoši un respektēti.

Problēmas ar maksājumiem

- Vispirms, lūdzu, pārbaudiet savu bankas vai PayPal kontu, lai pārbaudītu, ka maksājums ir vai nav bijis veiksmīgs; un, ja nepieciešams- vērsties pēc tehniskās palīdzības.

- Ja Jūsu maksājums ir veiksmīgs, bet tas neparādās kā tāds mūsu sistēmā, lūdzu sazinieties ar
mums pa e-pastu- info@alensa.lv , un mēs apstiprināsim šo maksājumu caur grāmatvedības nodaļu.

- Ja Jums ir problēmas ar maksājuma lapu (mūsu mājaslapā), lūdzu pamēģiniet ienākt savā Alensa.lv kontā no cita datora (vai telefona vai jebkuras citas ierīces) vai arī atjaunojot savu pārlūku.

Piegādes cena un cita ar piegādi saistīta informācija

Piegādes maksas

FedEx

Pasūtījumiem zem €39

€10.99

Pasūtījumiem virs €39

€10.99

Omniva (kurjers uz mājām vai izņemt Pakomātā)

Visas lēcas, brilles, saulesbrilles

Par velti

Pasūtījumiem virs €39

Par velti

Pasūtījumiem zem €39

€3.99

UPS Express

Pasūtījumiem zem €39

€9.99

Pasūtījumiem virs €39

€9.99

Piezīmes:

 • Sūtīšanas cenā PVN jau ir iekļauts
 • Ar OMNIVA piegādi mēs piedāvājam 2 veidus- saņemt savu sūtījumu ar kurjeru uz Jūsu norādīto adresi (mājas vai darba) vai arī uz Pakomātu. Pasūtījuma laikā Jums ir iespēja izvēlēties sev tīkamāko piegādes veidu. .
 • Katra cena ir noslēgušā cena, t.i.- bez variācijām, un tam nav nozīmes kāds maksājuma veids tiek izvēlēts. Šī cena iekļauj gan iepakošanu, gan sūtīšanu
 • Sūtīšanas izmaksas NAV atkarīgas no kopējā pasūtījuma izmēra un svara
 • Piegādes par velti akcijas ir piemērotas tikai uz standarta piegādes veidu
 • Piegādes par velti akcijas sniedz Jums izvēles iespēju un ekspresa piegādi Jūs varat izvēlēties par zemāku cenu- tādu, kāda tā tiek piedāvāta uz visiem pasūtījumiem virs €39
 • Pasūtījums tiks izsūtīts tikai tad, kad maksājums ir saņemts

Piegāde par velti Alensa.lv internetveikalā

Alensa piedāvā piegādi par velti uz visām lēcām, brillēm un saulesbrillēm!

Piegāde par velti ir pieejama arī visām citām precēm, kad pasūtījuma limits €39 ir sasniegts

Alensa.lv ik pa laikam piedāvā dažādas akcijas, piemēram- piegādi par velti. Īpašie piedāvājumi un īpašās cenas ir norādītas Alensa.lv mājaslapā, e-pasta kampaņās vai arī sociālajos mēdijos pirkuma laikā. Katras akcijas ilgums un nosacījumi ir skaidri un gaiši norādīti katras akcijas laikā. Lai tiktu pielietoti, šīs akcijas nosacījumi ir jāievēro pēc to nosacījumiem.

Sūtījumi aiz Latvijas robežas

Mēs nepiegādājam uz citām valstīm no šī Alensa.lv internetveikala.

Piegāde pēc maksājuma

Alensa.lv izsūtīs Jūsu pasūtījumu tikai tad, kad maksājums ir saņemts. Lūdzu atceries, ja ir bankas transfers ir ticis izvēlēts kā maksājuma metode, tad Jūsu pasūtījuma piegāde var ieilgt. Ja Jūs vēlaties mazināt iespējamo kavēšanos, lūdzu nosūtiet Jūsu bankas apstiprinātu veiksmīgu maksājumu. Jūs variet lasīt vairāk par šo mūsu maksājumu veidu mājaslapā. Dažas kontaktlēcas ar retiem acs parametriem var nebūt mūsu noliktavā pirkuma brīdī. Alensa.lv šajā gadījumā rezervēs šīs lēcas priekš klienta un nekavējoties pasūtīs tās no ražotāja. Maksājums ir noņemts pasūtījuma veikšanas brīdī, un nevis pasūtījuma izsūtīšanas laikā. Maksājums par produktiem, kas pašreiz nav noliktavā, būs noņemts nekavējoties, tādejādi apstiprinot Jums nepieciešamo produktu rezervāciju.

Papildus pakalpojums: paciņas apdrošināšana

Jums ir iespēja apdrošināt savu pasūtījuma paciņu par papildus samaksu. Šī apdrošināšana nosedz tās paciņas, kuras tiek pazaudētas vai iebojātas sūtījuma laikā. Tas nozīmē, ka, tiklīdz mēs apstiprināsim, ka Jūsu paciņa ir kaut kādā veidā pazaudēta vai iebojāta, mēs nekavējoties Jums izsūtīsim jaunu paku, kurā ir tās pašas preces, bez jelkādas vajadzības vispirms uzsākt zemāk aprakstīto garo pretenziju protokolu. Ja Jūsu pasūtījumā ir īpašas preces, kas tika izgatavotas pēc pasūtījuma, piemēram, individuālās brilles vai unikālo lēcu kombinācijas, ņemiet vērā, ka papildus laiks ir nepieciešams to sagatavošanai.

Produktu pievienošana

Lūdzu ņemiet vērā, ka pašreizējā lielā daudzuma pasūtījumu dēļ (ko mēs saņemam mūsu noliktavā), mēs ne vienmēr varam garantēt pasūtījumu apvienošanu. Ja Jūs vēlaties apvienot vairākus savus veiktos pasūtījumus, lūdzu sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu nekavējoties- un Jūsu pieprasījuma iespējas tiks paskaidrotas. Jūsu maksājums tiek uzskatīts par galēju maksājuma veikšanas brīdī. Ja Jūs vēlaties pievienot kaut ko klāt, Jums būs jāveic vēl viens atsevišķs pasūtījums- un rezultātā, standartās piegādes maksas tiks piemērotas.

Piegādes Laiki

Piegādes pakalpojuma veids Aptuvenais piegādes laiks
FedEx 1–2 darba dienas no izsūtīšanas datuma
Omniva 2–3 darba dienas no izsūtīšanas datuma
Omniva 1–2 darba dienas no izsūtīšanas datuma

Piezīme:

 • Ja Jūs pasūtījumu veicāt pirms pusdienlaika, tad šis sūtījums tiks izsūtīts tajā pašā darba dienā (kad tas tika veikts)
 • Ja Jūs pasūtījumu veicāt pēc pusdienlaika (pēc 12.00), tad tas tiks izsūtīts nākamajā darba dienā
 • Jūs saņemsiet savu īpašo sūtījuma izsekošanas numuru/saiti, kas Jums ļaus izsekot sava pasūtījuma pašreizējo stāvokli tiešsaistē pēc tam, kad pasūtījums ir izsūtīts
 • Pasūtījumi nekad netiek izsūtīti nedēļas nogalēs, oficiālajās Valsts un Eiropas svētku dienās
 • Aptuvenie piegādes laiki tiek piemēroti no pasūtījuma izsūtīšanas un nevis no pasūtījuma saņemšana brīža
 • SAULESBRILLĒM nosūtīšanas un piegādes laiki var mazliet atšķirties un iekavēties līdz pat 5 darba dienām (plus standarta piegādes laiks). Tādēļ, veicot pasūtījumu saulesbrillēm, esiet vērīgi par nosūtīšanas datumu, kas ir norādīts zaļā vai melnā krāsā

Sekot savam pasūtījumam

Tāpēc ka Alensa saņem lielu skaitu pasūtījumu ik dienu, klients ir atbildīgs pats par sava pasūtījuma sekošanu. Jūs saņemsiet savu individuālo Track &Trace (izsekošanas) numuru, kas Jums ļaus izsekot sava pasūtījuma atrašanās vietu internet. Gadījumā, ja Jūs neesat saņēmis šo kodu savā e-pasta adresē, kas apstiprina Jūsu pasūtījuma izsūtīšanu, lūdzu sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu. Tur Jums tiks sniegta visa nepieciešamā informācija.

Piegādes laiki precēm, kas pašreiz neatrodas noliktavā

Dažas kontaktlēcas ar īpaši retiem vai specifiskiem parametriem var pašreiz nebūt noliktavā. Mēs tās Jums rezervēsim un pasūtīsim pa tiešo no ražotāja. Tas nozīmē, ka piegādes laiks var ieilgt par iepriekš minēto. Izsūtīšana šīm specifiskajām kontaktlēcām, kuras mēs neuzturam bieži savā noliktavā, ir atkarīga no mūsu ražotāja piegādes nosacījumiem un var aizņemt līdz pat 2-4 nedēļām.

Kad izvēlieties un pasūtiet savas lēcas, Jums tiks norādīts aptuvenais izsūtīšanas datums produkta piedāvāšanas lapā. Tas var mainīties, atkarībā no izvēlēto gala kontaktlēcu parametriem. Tā ir klienta atbildība sekot līdzi šai informācijai pasūtījuma veikšanas laikā.

LV preču piegādes laiki LV preču piegādes laiki

Pēc tam, kad Jūsu specifiskie parametric ir izvēlēti, Jums tiks norādīts jaunais aptuvenais izsūtīšanas datums- tas būs balstoties uz izvēlēto parametru pieejamību, tā kā tas ir minēts iepriekšējā paragrāfā Lūdzu ņemiet vērā, ka “noliktavā pieejošie” produktu informācija norāda par produktu vispārējo pieejamību. Tas nozīmē, ka Jūsu specifiskie parametri var nebūt pieejami mūsu noliktavā. Lūdzu paļaujieties tikai un vienīgi uz to piegādes informāciju, kas tiek sniegta tajā brīdī, kad Jūsu gala specifiskie kontaktlēcu parametri ir izvēlēti. Jebkura iespējamā un sagaidāmā aizkavēšanās tiks apstiprināta pirms turpinot iet uz savu grozu (pirkuma veikšanas brīdī) lapā, un tā atkal tiks apstiprināta pasūtījuma apstiprināšanas e-pastā. Klients tiks brīdināts, ja tikai daļa no pasūtījuma ir pieejama noliktavā un šī informācija tiks sniegta pasūtījuma apstiprināšanas e-pastā, tādejādi pasūtījums tiks izsūtīts tikai tad, kad visi produkti šajā pasūtījumā būs pieejami. Alensai ir tiesības pamainīt produktu pieejamību un aptuveno piegādes laiku pat pēc tam, kad pasūtījums ir izdarīts.

Pasūtījumi ar abiem- noliktavā pieejamajiem un nepieejamiem produktiem

Pēc vēlamo kontaktlēcu parametru izvēles katrai acij un pirms pasūtījuma savilkšanas un maksājuma, klients ir atbildīgs ievērot un pamanīt aptuveno piegādes laiku katram izvēlētajam produktam, kas atrodas pirkuma grozā.

Var rasties situācijas, kad ražotājam rodas darbības sarežģījumi un mūsu noliktavas piegāde tādējādi nav nodrošināta pilnībā. Piegādes laiks vienmēr ir tieši atkarīgs no mūsu piegādātāju nosacījumiem un var ilgt pat vairākas nedēļas. Noliktavā neesošo preču sarakstā ietilpst kontaktlēcas pēc pasūtījuma, lēcas ar ļoti neparastiem dioptrijas parametriem, utt., kuras mēs fiziski noliktavā neuzglabājam. Nosūtīšanas laiki ir orientējoši un ir balstīti pamatojoties uz pēdējo periodu. Tas norāda paredzamo preču nosūtīšanas datumu no mūsu noliktavas un ir daļa no tabulas, kurā Pircējs ievada sev nepieciešamo dioptriju parametrus.

Nosūtīšanas informācijas priekšskatījums:
LV preču piegādes laiki LV preču piegādes laiki

Ar maksājuma apstiprināšanu un pabeigšanu, klients piekrīt, ka viņa pasūtījums tiks izsūtīts tikai tad, kad visi pasūtītie produkti būs pieejami noliktavā. Noliktavā esošo produktu izsūtīšana pirms noliktavā neesošo produktu izsūtīšanas (ja abi ir vienā pasūtījmuā) ir atļauta vienīgi īpašos gadījumos. Ja klients vēlas, par papildus piegādes maksu (kas ir tāda pati, kā standarta piegādes cena) noliktavā esošo produktu izsūtīšana var tikt veikt pirms sagaidot pašreiz neesošo produktu piegādi.

Problēmas ar piegādi

DHL pieprasa parakstu pirms produkta izsniegšanas. Tādēļ, lūdzu pārliecinieties, ka kāds būs Jūsu minētajā adresē piegādes laika biznesa stundās no pirmdienas līdz piektdienai. Piegāde netiek veikta nedēļas nogalēs.

Mēs neesam atbildīgi par piegādes kavēšanos, kas ir izraisīta mūsu loģistisko partner dēļ vai dažādu situāciju dēļ, kuras mēs nespējam ietekmēt, piemēram- brīvdienas, laika apstākļi, utt. Lūdzu paturiet prātā, ka mēs sniedzam aptuvenos piegādes laikus balstoties uz informāciju, kas ir sniegta no mūsu loģistikas partneriem. Retajās situācijās, daži sūtījumi var tikt piegādāti pirms vai pēc norādītā laika. Lai nodrošinātu pēc iespējas ātru un vieglu piegādi, lūdzu norādiet pilnīgu piegādes adresi (ielas nosaukumu, mājas vai dzīvokļa numuru, pasta indeksu, pilsētu) un telefona numuru, pa kuru mūsu loģistikas partneri varētu ar Jums sazināties nepieciešamības gadījumā. Kolīdz Jūsu pasūtījums tiks izsūtīts, Jūs saņemsiet Track &Trace (izsekošanas) numuru, ar kura palīdzību Jūs viegli spēsiet sekot savam pasūtījumam internet. Lūdzu nekautrējieties sazināties ar mums, ja pamanāt kādu kļudu Track &Trace. Mūsu klientu apkalpošanas nodaļa ar prieku atbildēs Jūsu jautājumus ātri un efektīvi.

Ja paciņa nevar tikt piegādāta dažādu iemeslu dēļ, tā tiks paturēta vietējā pasta nodaļā vai arī loģistikas centrā, kur var pieprasīt to vēlreiz piegādāt vai arī klients to var izņemt personīgi. Ja šī paciņa netiek pieprasīta, tā var tikt vai nu iznīcināta vai arī atpakaļ mums atsūtīta. Tādēļ, tā ir pircēja atbildība pārliecināties, ka sūtījums tiks saņemts sniegtajā adresē, kā arī sazināties ar piegādes firmu pa tiešo no tā brīža, kad sūtījums ir tranzītā vai uzglabājas. Iznīcinātie sūtījumi netiks aizvietoti un nauda netiks atgriezta atpakaļ.

Pretenzijas protokols

Ja sūtījums tiek uzskatīts par pazudušu, zaudētu vai piegādātu nepareizi, mēs uzsāksim pretenziju ar mūsu piegādes partneri(em) Jūsu vārdā. Lai varētu uzsākt pretenziju, ir nepieciešami divi apstiprinākumi: 1.) parakstīts klienta palicinājums par to, ka sūtījums nav saņemts, un tas ir jānosūta mums 20 dienu laikā no iespējamās piegādes (kad piegādei bija jānotiek) ; 2.) pierādījums no piegādes firmas, ka ar sūtījumu ir nepareizi apgājušies.

Kolīdz pretenzija ir procesā, mēs ātri izsniegsim Jums jaunu sūtījumu vai atgriezīsim naudu- pēc Jūsu izvēles. Mēs neizsniegsim naudas atgriešanu vai jauna sūtījuma izsūtīšana kamēr pašreizējā paciņa ir tranzītā un kamēr tā oficiāli netiks pasludināta par zudušu no mūsu piegādātāju puses. Taču, ja Jūs esat iegādājies mūsu pasūtījuma paciņas apdrošināšanu, mēs jauno pasūtījumu izsūtīsim nekavējoties un Jums nebūs jāgaida, kamēr pretenzija tiks pilnībā apstrādāta.

Iebojāts iepakojums

Kontaktlēcas un aksesuāri tiek piegādāti cietos iepakojumos vai paciņās pietiekamā izmērā, kas nodrošina nebojātu un izcilu produkta piegādes stāvokli. Tomēr, ja iepakojums ir iebojāts piegādes laikā, NEPIEŅEMIET šo iepakojumu no kurjera un skaidri norādiet iemeslus piegādes protokolā, piemēram, “iztecējis šķidrums”, “skaidri redzams iepakojuma bojājums”, utt. Lūdzu nekavējoties sazinieties ar mums, lai mēs varētu atrisināt šo problēmu un izsniegt jaunu sūtījumu.

Garantija un Atgriešana

Ja iegādātās preces, to iepakojums vai instrukcijas, kas ir pievienotas klāt, norāda derīguma datumu kas ir saskaņā ar īpašajiem tiesību aktiem un regulācijām, tad garantijas periods beigsies ar tajā norādīto derīguma termiņu. Mēs parasti piegādājam kontaktlēcas ar derīguma termiņu ilgāku nekā 24 mēneši. Datums, līdz kuram produkts ir derīgs, ir norādīts uz katras preces un tās iepakojuma. Ja Jums rodas jautājumi par šiem derīguma datumiem, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa e-pastu info@alensa.lv.

Ar dāvanu kuponu apmaksātā pasūtījuma pretenzijas pieprasīšana

Pretenzijas gadījumā par pasūtījumu, kas apmaksāts ar Kuponu, ar Kuponu samaksātā summa tiek atmaksāta atpakaļ kredīta veidā uz tā Pircēja klienta lietotājkontu, kurš šo Kuponu izmantoja. Ja pirkums tika apmaksāts ar Kuponu un naudas līdzekļiem (veikts papildu maksājums), Pircējs var izlemt, kādā veidā vēlas atgriezt papildu maksājumu (Pircēja bankas kontā vai arī kredīta veidā klienta lietotājkontā).

Preču atgriešanai ir jāpiepilda visi sekojošie kritēriji:

 • Jūs varat atgriezt tikai tās preces, kuras Jūs esat iegādājies no šī internet - veikala - Lēcu kastītēm un oriģinālajam iepakojumam ir jābūt neatvērtam, neiebojātam, aizzīmogotam un turpmākai pārdošanai derīgam*
 • Preces ir jānosūta pilnībā (tādas, kādas tās bija saņemtas), bez jelkādiem aizmirstiem aksesuāriem
 • Saulesbriļļu un briļļu atgriešanas process ir norādīts un detalizēts lejā - Vienmēr kontaktējiet mūsu klientu apkalpošas komandu pirms preču nosūtīšanas mums atpakaļ
 • Preces, kas atgrieztas atcelšanas periodā (30 dienu laikā no to saņemšanas brīža), tiks atmaksātas pilnībā (kā minēts tālāk šajos noteikumos)
 • Neatvērto preču atgriešana, kas veikta pēc 30 dienu atteikuma termiņa beigām, tiks izvērtēta attiecībā uz to garantijas un preces derīguma termiņa (kā minēts iepriekš, precei ir jābūt derīgai turpmākai pārdošanai). Tomēr paturiet prātā, ka preces no Alensa.lv var atgriezt atpakaļ ne vēlāk kā 365 dienas no to oriģinālā iegādāšanās datuma
 • Ja Alensa ir veikusi kļūdu un nosūtījusi Jums nepareizo preci, Jums par šo kļūmi ir jāinformē mūsu klientu apkalpošanas komanda 30 dienu laikā no preču saņemšanas brīža.
 • *saskaņā ar ES veselības un drošības noteikumiem

Atgriešanas nolikums attiecas uz:

 • Precē, kas tiek atgrieztas atcelšanas periodā (30 dienas)
 • Neatvērto, nelietoto, neiebojāto preču atgriešana to garantijas laikā
 • Nepareizi piegādātām precēm (paziņotām 30 dienu laikā no to saņemšanas brīža)
 • TopVue un Gelone naudas atgriešanas garantija (iespējams tikai 60 dienu laikā no preču saņemšanas brīža)
 • Preces tiks nosūtītas uz kvalitātes pārbaudi

Kad klients vēlas atgriezt preces, viņam ir jāseko mūsu instrukcijām, kas ir norādītas mūsu atgriešanas nosacījumu sadaļā. Pārliecinieties par to, ka savam sūtījumam, kuru atgriežat atpakaļ, ir saņemts un saglabāts atgriešanas pierādījuma kvīts vai nosūtīšanas izsekošanas kods. Gadījumā, ja kas notiet greizi ar Jūsu nosūtīto atpakaļ paciņu (vai Jums ir aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā ar nosūtīto paciņu), mūsu klientu apkalpošanas pārstāvis var Jums to prasīt parādīt

Saulesbriļļu un recepšu briļļu atgriešana

Mūsu brillēm un saulesbrillēm ir 2 gadu garantija lūzuma gadījumā. Pretējā gadījumā, ja vēlaties atgriezt brilles vai saulesbrilles, to var izdarīt mūsu 30 dienu atteikuma periodā. Preces nevar būt lietotas vai iebojātas. Oriģinālais iepakojums nevar būt iznīcināts. Ja Jūs vēlaties atgriezt vai apmainīt saulebrilles vai ietvarus, mums būs nepieciešama pilnīga prece- iekļaujot futlāri, ārējo iepakojuma kastīti, visu, kas bija iekšā iepakojumā, visas kopšanas drāniņas, oriģinālās uzlīmes un etiķetes. Īsi sakot, precei ir jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā Jūs to saņēmāt. Prece netiks uzskatīta par pilnīgu, ja preces sastāva komponenti nebūs pilnīgi. Gadījumā, ja kāds no sastāva komponentiem nav iekļauts atpakaļ nosūtītajā paciņā, apmaiņa vai naudas atgriešana nebūs iespējama. Paldies par Jūsu sapratni un sadarbošanos.

Saulesbrilles, ietvari un brilles ir piegādātas klientiem to optimālajā stāvoklī un preces pirms nosūtīšanas ir izgājušas kvalitātes pārbaudi. Retā gadījumā, ir iespējams, ka tās var būs iebojātas nosūtīšanas laikā vai ir ar rūpnīcas defektu- tādā gadījumā, nekavējoties sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, kas mēģinās Jums palīdzēt. Taču, sūdzības par defektiem, kas ir radušies nepareizas lietošanas vai kopšanas, normālā nodiluma un biežas lietošanas dēļ- šādas sūdzības nav kompensējamas. Papildus atlaides vai kompensācija netiks sniegta par zaudējumiem, kuri ir radušies no klienta puses, pat ja netīšas uzmanības gadījumos.

Recepšu lēcas tiek izgatavotas pēc individuālā pasūtījuma un tādēļ tās nevar atgriezt atpakaļ. Var atgriezt tikai briļļu ietvarus. Šis izņēmums attiecas no brīža, kad brilles ir apmaksātas , neatkarīgi no sūtījuma statusa.

Pircējs arī atzīst to, ka atsevišķa briļļu ietvara iegādes gadījumā Pārdevējs neatbild par briļļu ietvaru bojājumiem, kas ir radušies trešās personas neprofesionālas lēcu slīpēšanas rezultātā.

Katrai atgriešanai ir jāseko šai procedūrai:

Alensa nav atbildīga par preču atgriešanu, kur šeit minētā procedūra nav ievērota . Vienmēr vispirms sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa mūsu mājaslapas kontaktformu vai pa e-pastu, kur Jums ir iespēja norādīt atgriešanas iemeslu(s), kā arī visu citu papildus informāciju (piemēram, pasūtījuma numuru, pilnīgu preču aprakstu, utt.). Mūsu darbinieki pārskatīs Jūsu pieprasījumu, lai pārliecinātos, ka tas atbilst visiem kritērijiem un ieteiks nākamos soļus.

Mūsu klientu apkalpošanas nodaļa cenšas atbildēt 1-2 darba dienu laikā. Kad preču atgriešana ir apstiprināta, Jūs saņemsiet turpmākas instrukcijas, ka savu pasūtījumu nosūtīt mums atpakaļ. Ja atgriešana ir mūsu internet-veikala kļūmes dēļ, Jūsu pasta izdevumi tiks Jums atmaksāti kolīdz mēs saņēmsim atgrieztā pasūtījuma apstiprinājumu.

Atgriešanas procedūrai ir 4 sekojošie soļi:
 • Apstipriniet savu preču atgriešanu, kontaktējot mūsu klientu apkalpošanas nodaļu
 • Mūsu klientu apkalpošanas nodaļa sniegs Jums atgriešanas norādījumus
 • Droši iepakojiet savu sūtījumu un sekojiet šīm instrukcijām
 • Nosūtiet savu sūtījumu atpakaļ mums

Lūdzu sūtiet neattaisītus un neiebojātus kontaktlēcu (vai kontaktlēcu šķīdumu) iepakojumus drošā, stabilā sūtījuma iepakojumā un nevis aploksnē- tādejādi, prece sūtīšanas laikā netiks sabojāta. Ja Jūs nomaksājat tiešsaitnē, tad naudas atmaksa tiks automātiski veikta uz Jūsu PayPal kontu vai arī uz Jūsu karti, ar kuru tika veikts maksājums tika veikts.

Atgriešanas izmaksas

Klients uzņemas visu atbildību par sūtījuma izmaksām, kas ir saistītas ar preču atgriešanu. Alensa.lv nepiedāvā priekšapmaksātu preču atgriešanas iespēju, ja pasūtītā prece vairs nav nepieciešama vai nepareizi tika pasūtīta. Tomēr, ja Alensa.lv tiek uzskatīta kā par nekvalitatīva produkta pārdevēju (izplatītāju), tad visas ar preces atgriešanu asociētās izmaksas tiks apmaksātas no Alensa.lv puses.

Atgriešanas apstrādes laiks

Alensa.lv Jums apstiprinās, kad atgrieztā prece ir saņemta, kā arī Jūs informēs par atmaksas statusu. Mēs cenšamies to izdarīt 30 dienu laikā. Lūdzu nekautrējieties un nekavējoties kontaktējiet klientu apkalpošanas nodaļu, ja uzskatāt, ka šis process ir ieildzis vai kavējas.

Lūdzu ņemiet vērā, ka atgriešanas procedūra var ieilgt, ja vēlaties atgriezt brilles to oriģinālajā un neiebojātajā iepakojumā. Tas ir tādēļ, ka autentiskuma, kvalitātes un saņemto atgriezto saulesbriļļu stāvokļis ir rūpīgi izmeklēts un pārbaudīts musu galvenajā noliktavā, un tādejādi, šis process var aizņemt ilgāku pārbaudes laiku.

Pircējs piekrīt respektēt nepieciešamo laiku, kas ir vajadzīgs katra atgrieztā sūtījuma apstrādei .

Sūdzības par produktiem un pakalpojumiem

Alensa.lv nepieņems sūdzības tajos gadījumos, kad produkts jau ir izmests ārā un nevar būt pārbaudīts. Lūdzu atturieties no aizdomās turēto bojāto preču izmešanas ārā, un norādiet bildes, attēlus par jebkādu redzamu bojājumu vai defektu. Sūdzību gadījumā, pircējam vispirms ir jāsazinās ar mūsu klientu apkalpošanas nodadļu, kur tiks norādīts un ieteikts, kā labāk rīkoties. Ja produktu ir nepieciešams atgriezt, klientam ir jāseko līdzi procedūrai, kura ir norādīta mūsu apmaiņas un atgriešanas nosacījumu sadaļā.

Sūdzības par TopVue un Gelone produktiem tiek parasti apstrādātas saskaņā ar nosacījumiem, kas ir minēti mūsu naudas atgriešanas garantijas nodaļā- ja vien visi nosacījumi ir ievēroti.

Alensa.lv pārdevējs internet, kurš nodarbojas ar kontaktlēcu un ar tām saistīto produktu pārdošanu, un Alensa.lv nav ne optiķis, ne tā pārstāv kādu profesionālo medicīnas iestādi . Tas nozīmē, ka mēs pēc likuma nevaram piedāvāt un pārdot izmēģinājuma kontaktlēcas, kā arī mēs nevaram pārdot lēcas individuāli no lielāka iepakojuma- t.i., Alensa var pārdot tikai un vienīgi oriģinālos un pilnīgos iepakojumus, nevis tikai daļu no tiem.

Aizdomās turētas bojātas kontaktlēcas vai sūdzības par kvalitāti

Ja Jums ir kādas sūdzības par kontaktlēcu kvalitāti (iekaisums, apsārtums, neskaidra redze, nepatīkama sajūta, sausuma sajūta, iesarkanas acis, utt.), mēs šajā gadījumā nosūtīsim šīs lēcas atpakaļ ražotājam, kurš tad veiks rūpīgu kvalitātes pārbaudi uz šīm lēcām. Lūdzu, nemiet vērā, ka šis process ilgs līdz pat mēnesim, jo mēs gaidām gala rezultātu no ražotāja puses. Iespējams, dažas lēcas būs jānosūta analīzei uz ārzemēm, un tas var ietekmēt šī procesa ilgumu, tomēr jebkāda veida pretenzijas tiks izskatītas 30 dienu laikā. Kad ražotāja kļūda ir atklāta, mēs Jums nosūtīsim jaunas lēcas ar tādiem pašiem parametriem, kā iepriekš un par velti. Tomēr, ja tiks atklāts, ka nav ražotāja kļūdas, mēs šajā gadījumā nevaram Jums izsūtīt jaunas lēcas vai atgriezt naudu.

Ja Jūs vēlaties atgriezt bojātu vai defektīvu produktu, lūdzu iepakojiet to(s) stiprā un izturīgā iepakojumā (vēlams kastē) un nosūtiet ar reģistrētu un oficiālu pasta nosūtījumu. Tas ir tādēļ, lai bojājumi tiktu novērsti transportācijas laikā. Kontaktlēcas, kas ir iebojātas turpmāk atgriešanas tranzītā, netiks pieņemtas, aizvietotas vai atgriezta nauda. Lai ražotājs spētu veikt pilnīgu pārbaudi, Jums vajadzēs nosūtīt lēcas un VISUS iepakojumus. Ja Jūs vēlaties atgriezt lēcas, kuras ir atvērtas (vai lietotas), to izžūšanai transportēšanas laikā ir jābūt novērstai. Ievietojiet lēcas konteinerītī ar tām piemērotu šķīdumu un aiztaisiet tās ļoti cieši. Tā kā katrs atgriešanas gadījums ir unikāls, mēs stipri iesakām Jums sazināties ar klientu apkalpošanas nodaļu pirms veikt atgriešanu, kur Jums būs iespēja izteikt, ka Jūs veiksiet šo atgriešanas procesu- cik lēcas tiks atgrieztas, vai iepakojums bija attaisīts vai nē, vai iepakojuma kastīte tiks atgriezta, komunikācija ar LOT numuru, utt.) un norādiet šo informāciju pa e-pastu info@alensa.lv. Produktiem, kurus Jūs vēlaties atgriezt, ir jābūt kopā ar vēstuli, kurā produkta defekts ir aprakstīts, kā arī sagaidāmais un vēlamais rezultāts (ražotāja atgriezums vai lēcu aizvietošana) ir minēts.

Lūdzu, ņemiet vērā, iesniedzot prasību par iespējamām bojātām lēcām, ka Jums tiks lūgts norādīt derīgu recepti . Lai gan pērkot lēcas internet-veikalā, nav nepieciešams uzrādīt recepti, Jums vienmēr ir jābūt derīgai receptei, kas nav vecāka par 1 gadu. Veicot kvalitātes pārbaudi, šī recepte ir nepieciešama, lai varētu pārbaudītu ka iegādāto lēcu parametri atbilst Jūsu faktiskajai receptei.

Ja defekts parādās sešu mēnešu laikā pēc preces saņemšanas un tas ir skaidri identificēts kā īsts defekts, tad preces saņemšanas brīdī tiek uzskatītas par bojātām. Pircējs ir tiesīgs izmantot savas tiesības iesniegt defekta sūdzību 24 mēnešu laikā pēc preces saņemšanas.

Neapmierinātība ar jaunā zīmola lēcām

Pārejot uz jauna zīmola lēcām, pat ja tas ir ieteikts no speciālista puses, ietver sevī risku, ka šis jaunais zīmols var nebūt Jums piemērots. Pārdevējs nav atbildīgs par medikālajiem sarežģījumiem vai neērtības sajūtām, kas radušās nēsājot lēcas ne pa receptei. Vienmēr konsultējieties ar savu acu ārstu vai optiķi oirms nolemjat iegādāties jaunas lēcas. Katram nēsātājam var būt dažāda pieredze un saderība ar lēcām un viņa acīm. Alensa neuzņemas atbildību par jebkādām problēmām, kas ir radušās iegādājoties lēcas bez optiķa vai acu ārsta iepriekšējas konsultēšanās. Klients ir atbildīgs par derīgas receptes atrašanos un tādēļ ir arī atbildīgs par tajā minētajām lēcām iegādi, un bez novirzēm bez iepriekšējas acu ārsta konsultācijas. Tas arī ir attiecināms uz kontaktlēcu šķīdumiem, acu pilieniem un acu aerosoliem.

Mēs vienīgi apmainām vai atgriežam naudu par lēcām un citiem produktiem, ja to iepakojums ir neattaisīts un neiebojāts.

Neapmierinātība ar krāsaino kontaktlēcu efektu

Gala rezultāts krāsainajām lēcām ir ļoti subjektīvs un var atšķirties dažādu iemeslu, ietekmes un apstākļu dēļ. Pirmkārt, efekts ietekmējas no Jūsu dabiskās acs pigmentācijas. Otrkārt, tas var būt ietekmēts ārējo apstākļu dēļ, piemēram, gaismas stāvoklis, make-up un apģērba izvēle. Kas vēl vairāk, krāsaino kontaktlēcu veids (pastiprinošs vai necaurredzams) var radīt pavisam citu efektu, kad ielikts Jūsu acīs. Tāpēc, ka tas ir neiespējami paredzēt katra individuāla rezultātu, mēs nepiedāvājam atgriešanu krāsainajām lēcām, ja neapmierinātība ir balstīta uz krāsas gala izskata rezultātu. Iegādājoties krāsainās lēcas, klients piekrīt, ka šī veida lēcas ir neatgriežamas, ja nu vienīgi ražošanas kļūda vai defekts ir atzīts no ražotāja puses.

Neapmierinātība nepareizo parametru saņemšanas gadījumā

Vienmēr nekavējoties sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, ja esat pamanījis, ka nepareizie lēcu parametri ir saņemti silti iesakām vienmēr pārbaudīt lēcu parametrus uz kastītes, pirms kontaktlēcu iepakojuma atvēršanas . Gadījumā, ja nepareizie lēcu parametri ir nosūtīti mūsu kļūdas dēļ, jaunās lēcas ar pareizajiem parametriem tiks Jums nosūtītas bez papildus maksas vai arī nauda tiks Jums atgriezta atpakaļ (ja par lēcām jau esat samaksājis iepriekš). Taču, ja gadījumā Jūs kā klients esat kļūdaini veicis pasūtījumu un pasūtītās lēcas nesakrīt ar Jūsu recepti, šajā gadījumā Alensa var tikai apmainīt uz citām vai atgriezt naudu, ja lēcas nav attaisītas, lietotas vai iebojātas. Jūsu receptei (priekš kontaktlēcām) ir jābūt oficiālai un ne vecākai kā par 1 gadu. Tādēļ esiet vērīgs un uzmanīgi ievadiet pareizos parametrus pasūtījuma laikā. Alensa patur tiesības pieprasīt Jūsu recepti un salīdzināt to ar Jūsu pasūtījumu strīdu un neapmierinātības gadījumā.

Sūdzības par nepareizo saņemto preci var tikt iesniegtas tikai 30 dienu laikā no preču saņemšanas brīža . Sūdzības, kas saņemtas pēc 30 dienām, netiks pieņemtas. Mēs Jums silti iesakām vienmēr pārbaudīt saņemtās preces tūlītēji un nekavējoties sazināties ar mums, ja kļūda preču piegādē ir veikta.

Sūdzības par saulesbrillēm, rāmjiem un brillēm

Saulesbrilles, briļļu rāmji un acu brilles ir piegādātas optimālā stāvoklī un ir rūpīgi pārbaudītas pirms nosūtīšanas. Retā gadījumā, ir iespējams, ka tās var būs iebojātas nosūtīšanas laikā vai ir ar rūpnīcas defektu- tādā gadījumā, nekavējoties sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, kas mēģinās Jums palīdzēt. Mums nav iespējams pieņemt pretenzijas par brillēm, ja Jūs tās neesat lietojuši atbilstoši to lietošanas instrukcijām, vai arī, ja brilles ir bojātas briļļu nepareizās kopšanas dēļ (piemēram, tīrot brilles ar drāniņu, kas nav speciāli izstrādāta briļļu tīrīšanai, utt.). Piedevām, briļļu bojājumi, kas radušies ekstrēmas temperatūras (piemēram, sauna, apsildāma mašīna, utt.) vai agresīvu/abrazīvu vielu rezultātā (piemēram, matu aprūpes produkti, jūras ūdens, utt.) netiks pieņemti kā sūdzības vai pretenzijas, kuras var kompensēt. Garantija brillēm arī nesedz tos defektus, kas ir radušies normāla nodiluma un biežas lietošanas rezultātā. Papildus atlaides vai kompensācija netiks sniegta par zaudējumiem, kurus klients ir pats izraisījis, pat ja netīšas uzmanības gadījumos.

Gadījumos, ja Jums ir aizdomas par nekvalitatīvām recepšu brilļu lēcām:

Ja Jums ir aizdomas, ka briļļu lēcu kvalitāte nav laba vai tās ir jelkādā veidā defektīvas, mēs tās varam nosūtīt uz kvalitātes pārbaudi. Mēs atgriezīsim naudu atpakaļ vai apmainīsim uz jaunām lēcām, ja briļļu lēcas kvalitātes pārbaudes laikā tiks apstiprinātas kā defektīvas vai nekvalitatīvas.

Kvalitātes sūdzībām vienas redzes veida lēcu koriģēšanas gadījumos, vispirms sazinieties ar klientu apkalpošanu un iekļaujiet derīgu recepti , kas nav vecāka par 1 gadu. Kvalitātes pārbaudes laikā šī informācija tiks izmantota, lai pārbaudītu, ka briļļu lēcu dioptrijas saskan ar Jūsu receptē norādīto informāciju. Jums būs prasīts nosūtīt preci visā pilnībā (ietvarus, briļļu lēcas, iekļautos aksesuārus, brošūru, etiķetes, utt.). Nekādā gadījumā neizņemiet lēcas no brillēm!

Kvalitātes sūdzībām multifokālo / progresīvo lēcu gadījumos, vispirms sazinieties ar klientu apkalpošanu un iekļaujiet derīgu recepti, kas nav vecāka par 1 gadu. Kā arī, iekļaujiet priekšējo bildi, kurā ir skaidri redzams, ka brilles Jums ir uzliktas (tas tiktu izmantots labākam centrējumam) un sānbildi, kurā var redzēt, ka brilles Jums ir uzliktas (tas tiktu izmantots briļļu stūra noteikšanai). Jums būs prasīts nosūtīt preci visā pilnībā (ietvarus, briļļu lēcas, iekļautos aksesuārus, brošūru, etiķetes, mazos zilos iepakojumus, kuros bija iekļautas demo lēcas, zilo karti, utt.). Nekādā gadījumā neizņemiet lēcas no brillēm!

Atgrieztie sūtījumi, kas ir iebojāti, nosūtīti nepilnīgi, pielikts klāt viltojums- tāda veida atgrieztie sūtījumi netiks pieņemti. Vienmēr sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas pārstāvi pirms briļļu atgriešanas!

Lūdzu, atgrieziet reklamētās brilles oriģinālajā iepakojumā, ieskaitot tīrīšanas drānu.

Sūdzības par mūsu mājaslapu un tās saturu

Alensa patur tiesības labot mājaslapas saturu jebkurā laikā. Mēs cenšamies sniegt mūsu klientiem vissvaigāko informāciju, tomēr nevaram būt turēti par atbildīgiem par pagaidu maldinošu informāciju vai kļūdām. Tas pats attiecās uz tehniskajām problēmām, kuras ir radušās ļaunprātīgu uzbrukumu rezultātā, vai programmatūras dēļ (vīrusi, hakeri, utt.). Ja Jūs atrodiet kādus traucējumus mūsu mājaslapā vai tās saturā, lūdzu paziņojiet to mūsu klientu apkalpošanas nodaļai, lai mēs to varētu attiecīgi izlabot.

Komentāri, ko atstājuši klienti mūsu mājaslapā nekādi nepārstāv Alensa.lv uzskatus, domas, nostājas, utt, un tie ir jāuzskata par subjektīviem. Tāda veida komentāri nedrīkst tikt uzskatīti par padomiem vai norādījumiem. Alensa.lv centīsies labot, koriģēt vai adresēt jebkuru potenciāli maldinošu vai nepareizu informāciju. Problemātiski vai aizskaroši lietotāji tiks izskatīti.

Bildes mūsu mājas lapā ir domātas īstās preces versijas ilustrēšanai, taču šīs bildes nenorāda, ka bildē tieši tādu norādīto preci Jūs saņemsiet. To preču bildes, kurās ir ilustrēti preces beiguma datumi, preces numuri, LOT, utt.- pasūtītās preces atsķirsies no bildē norādītajām tāpēc, ka katrai precei ir savi unikālie numuri. Dažas mūsu preces ir ražotas dažādās vietās, kuras pieder vienam un tam pašam oriģinālajam ražotājam. Preces bilde, tādejādi, var norādīt izgatavošanas vietas atšķirības. Šāda veida vietas/laika/u­nikālo idenfikāciju numuru atšķirības nekādā gadījumā nenozīmē, ka saņemtā (pasūtītā) prece ir kaut kādā veidā ne tāda, kāda tai ir jābūt. Sūdzības, kuras ir balstītas uz šāda veida loģikas, paš par sevi saprotamām drukas atšķirībām starp bildēm, kas ir norādītas mājas lapā un saņemtajām precēm nebūs pieņemtas.

Alternatīvā strīdu izšķiršana (jeb Alternative Dispute Resolution no angļu valodas)

Pircējam ir tiesības pieprasīt Alternatīvās Strīdu Izšķiršanas iespēju, ja pircējs nav apmierināts ar produkta sūdzības rezultātu vai arī, kad pircējs uzskata, ka Pārdevējs ir ļaunprātīgi izmantojis pircēja tiesības. Tie var kontaktēt Pārdevēju pa e-pastu- info@alensa.lv. Ja pārdevējs atsakās veikt korekciju vai neatbild uz iesniegto jautājumu 30 dienu laikā, klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Alternatīvās Strīdu Izšķiršanas vietnē (jeb SAI). Jūs varat iepazīties ar plašāku informāciju Eiropas Patērātāju Informēšanas Centrā- https://ec.europa.eu/consumers/odr

Pircējs var arī iesniegt sūdzību tiešsaitē, piemēram, caur šo saitni: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/… . Šajā saitnē ir norādīts arī citi veidi, kā sūdzības var tikt iesniegtas.

Definīcija “klients, pircējs, patērētājs” saistībā ar Alternatīvo Strīdu Izšķiršanu attiecās uz tiem, kuri darbojās ārpus sava amata, profesijas, tirdzniecības vai uzņēmējdarbības. Plašāka informācija var tikt atrasta arī Patērātāju Tiesību Aizsardzības Centrā- http://www.ptac.gov.lv/…s-komisija-0 .Strīda izšķiršana ir bez maksas vai arī par samērā nelielu summu. Alternatīvā Strīdu Izšķiršana attiecas tikai uz garās distances iepirkumiem.

Izstāšanās no līguma

Atteikšanās no pirkuma līguma

Kā minēts ES likumā, katram ir tiesības izstāties no līguma 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, taču pie mums atcelšanas periods ir 30 dienas. Pircējam ir jāievēro sekojoši nosacījumi, ja vēlas izslēgt sevi no līguma:

Atgrieztajiem produktiem ir jābūt pilnīgiem

Produkti nevar būt lietoti vai iebojāti. Oriģinālais iepakojums nedrīkst tikt atvērts. Ja Pircējs atver oriģinālo iepakojumu, tad šis produkts nevar tikt tālāk lietots higiēnas un drošības dēļ- tāds produkts vairs turpmāk nevar tikt pārdots, tādēļ nevar būt atgriezts. Šis nosacījums neattiecas uz saulesbrillēm un briļļu rāmjiem. Ja Jūs vēlaties atgriezt vai apmainīt saulesbrilles vai briļļu rāmjus 30 dienu laikā no to saņemšanas, mēs pieprasam, ka Jūs atgriežat produktu pilnībā, iekļaujot briļļu futlāri, ārējo iepakojumu, kopšanas drāniņu, ielikņus, un visas emblēmas, etiķetes kas šo produktu identificē. Ja visas produkta daļas netiek atgrieztas, tad šis produkts tiek uzskatīts par nepilnīgu, tādejādi, apmaiņa vai naudas atgriešana netiks veikta. Paldies jau iepriekš par Jūsu sapratni un piekrišanu.

Recepšu lēcas tiek izgatavotas pēc individuālā pasūtījuma un tādēļ tās nevar atgriezt atpakaļ. Var atgriezt tikai briļļu ietvarus. Šis izņēmums attiecas no brīža, kad brilles ir apmaksātas , neatkarīgi no sūtījuma statusa.

Nepieciešamā dokumentācija

Lūdzu iekļaujiet pirkuma pierādījumu no Alensa.lv, tā kopiju vai pasūtījuma numuru. Ja nepieciešams, neaizmirstiet iekļaut savu bankas konta numuru.

Produktiem ir jābūt atgrieztiem to oriģinālajā stāvoklī

Lūdzu atgrieziet produktus izturīgā, kartona kastē un nevis aploksnē (pat ja šī aploksne ir ar anti-šoku). Ja sūtījums cieš transportācijas laikā, mēs neesam spiesti pieņemt to. Līguma izstāšanās gadījumā, un, ja Pircējs ievēro visus iepriekšminētos nosacījumus, viņš(a) saņems pilnu naudas atgriešanu, kā arī oriģinālā sūtījuma nosūtīšanas izmaksas. Pircējam būs jāapmaksā tikai tās izmaksas, kuras ir saistītas ar produkta atgriešanu. Naudas atgriešana tiks nosūtīta uz klienta kontu 2-10 dienu laikā no tās dienas, kad atgrieztie produkti ir saņemti atpakaļ pārdošanas stāvoklī (proti, oriģinālajā stāvoklī).

Cena un atgriešanas procedūra

Ja visi nepieciešamie nosacījumi ir ievēroti, Pircējam atgrieztās preces summa tiks atgriezta pilnībā. Nosūtīšanas izmaksas saistītas ar produkta atgriešanu ir Pircēja atbildība. Visi atgriezties produkti tiek apstrādāti saskaņā ar informāciju un nosacījumiem norādīti mūsu apmaiņas un atgriešanas nosacījumu lapā.

Ar kuponu apmaksātā pasūtījuma atteikšanās no pirkuma līguma gadījumā ar Kuponu samaksātā summa tiek atgriezta kredīta veidā Pircēja, kurš šo Kuponu izmantoja, klienta lietotājkontā. Ja pirkums tika apmaksāts ar Kuponu un naudas līdzekļiem (veikts papildu maksājums), Pircējs var izlemt, kādā veidā vēlas atgriezt papildu maksājumu (Pircēja bankas kontā vai arī kredīta veidā klienta lietotājkontā).

Privātuma regula

Personas datu aizsardzība un apstrāde ir regulēta ar sekojošo privātuma regulu .